Pěstování

Pro pěstování a úrodu kávovníku jsou důležité tyto faktory: teploty, srážky, vlastnosti půdy a nadmořská výška. Důležitý je také způsob pěstování a péče o sazenice, správné hnojení a přiměřená ochrana rostlin.

Kávovníky jsou nenáročné na plochu, vyžadují však hodně práce. Pěstování kávy se řídí cenami, které je možné dosáhnout na světových trzích. Vyšší ceny je možné dosáhnout pouze lepší kvalitou.

Tropické kávovníky mají vysoké nároky na své prostředí. Pro záruku vynikající kvality je potřeba, aby byly přesně sladěné geografické podmínky, teplota, sluneční světlo, srážky, vítr a složení půdy. Oba dva druhy Arabica a Robusta mají jiné nároky.

Pro kávu Arabica je potřebná teplota v rozmezí 18 až 25°C. Teploty by neměla přesáhnout 30 °C a ani by neměla klesnout pod 13 °C. Robustě se připisuje lepší přizpůsobivost. Snáší vyšší teploty, které se všeobecně mohou pohybovat okolo 26 °C. Při nedostatečné vlhkosti ale i tento druhy kávy reaguje negativně na vysoké teploty.

Především jsou ale kávovníky citlivé na mráz. Teplota 0 °C nesmí být nikdy překročena směrem dolů. Lehký přízemní mrazík může mít ničivé následky nejen na současnou, ale i na další úrodu. Kávovníky jsou náročné.

Mrazy mohou vést k poškození květu a úpadku úrody. Důležité je i to, že kávovník netoleruje ani teploty těsně nad nulou. Důvod je následovný: vycházející slunce odpaří z rostlin ranní rosu. Ta při odpařování odebírá z prostředí tepelnou energii, čímž klesá teplota listů, i když teplota vzduchu stoupá. Následek: mladé lístky mohou zmrznout.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company