Sběr

Kávovníky přináší první úrodu po třech až čtyřech letech. Po šesti až osmi letech dosahují stromy svojí maximální produkční kapacitu. Po překročení věkové hranice 20 let začíná hojnost úrody postupně klesat. Tento produkční cyklus ovlivňuje množství různých faktorů, např. vyčerpanost úrody, péče o rostliny, zdraví stromů atd.

Plody kávovníku potřebují dlouhý čas na to, aby dosáhly zralosti. U druhu Robusta trvá proces zrání od opylení 6 - 8 měsíců, u druhu Arabica 9 až 12 měsíců a u ojedinělých druhů Excelsa a Liberica trvá zrání až 14 měsíců. Tuto dobu ovlivňuje klima, půda, hnojení atd.

Za normálních okolností je jen jedna úroda za rok. V tropických regionech, pro které je charakteristické, že není velký rozdíl mezi obdobími sucha a dešťů, můžou rostliny rozkvést až dvakrát za rok, čímž vzniká hlavní a vedlejší úroda (např. Keňa, Kolumbie). Doba sběru se prodlužuje na 10 až 12 týdnů, ale ne všechny plody dozrávají najednou. Hlavní část sběru se soustřeďuje do šesti až osmi týdnů..

Pokud současně na jedné výsadbě, nebo v pěstovatelské oblasti, dozraje velké množství kávových bobulí a je potřeba je posbírat, představuje to velké organizační náklady, velké množství pracovní síly a výrazné finanční zatížení pro farmáře.

U nejlepší kávy se ručně sbírají jen jednotlivé uzrálé bobule. Je to sice velmi náročné na čas a práci, na druhou stranu to zaručuje vysokou kvalitu. Tato metoda se uplatňuje hlavně u druhu Arabica, která se upravuje ještě, když je vlhká.

Selektivní sběr je potřeba opakovat každých osm až deset dní až do té doby, než se posbírají všechny plody. U sběru česáním se oberou najednou všechny bobule bez ohledu na stupeň zralosti plodů. Plody při tomto sběru padají na plachty rozprostřené na zemi. Tento sběr se uplatňuje hlavně u druhu Robusta a u brazilských a etiopských odrůd Arabicy, které jsou určené na zpracování za sucha.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company