Sušení

Při této proceduře je cílem sušit kávové bobule tak dlouho, až z nich bude snadné vyloupat zrna. Tato metoda je podstatně starší, protože jí připravila samotná příroda. Dá se použít všude tak, kde je dostatečně suché a teplé klima.

V regionech, kde není dostatek vody, je suché zpracování jedinou volbou. Metodu zpracování určuje i typ rostliny, strojové vybavení, ale také cena práce. Káva Robusta se až na malé výjimky zpracovává za sucha. V Brazílii a Etiopii se však za sucha zpracovává i káva Arabica.

Při sušení se kávové bobule rozprostřou na betonových nebo dlážděných plochách. Při menších výsadbách se používají i stojany, takzvané lísky. Na drátěných polích je rozprostřená tkanina, na které se bobule suší.

Aby nezačaly bobule hnít, nesmí být rozprostřená vrstva příliš silná. Plody je potřeba stále obracet a hýbat s nimi. Po třech až pěti týdnech dosáhnou bobule dostatečné vlhkosti 12%. Pro porovnání: Zralá, čerstvě sebraná bobule má vlhkost okolo 50-60%. Správný stupeň vlhkosti se pozná, když zrna obsažená v bobuli při zatřesení hrkají.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company