Uskladnění

Uskladnění čerstvě posbíraných bobulí je velmi háklivá procedura. Bobule je možné skladovat jen velmi omezenou dobu, a proto musí být co nejdříve odvezené na další místo zpracování. Nyní přichází na řadu způsob zpracování. Známe zpracování za sucha a nebo mokrým procesem.

Zpracování mokrým procesem

Při zpracování mokrým procesem je důležité, aby byl k dispozici dostatek vody, protože na 1 kg syrové kávy určené na trh je potřeba 130-150 litrů čisté pramenité vody. Kávové bobule, které se před tím zbavovaly nečistot ručně se nyní přetřídí ve vodních nádržích nebo ve vodních žlabech. Potom přejdou bobule přes drtič. Tam se odstraní dužina ze zrn takovým způsobem, aby zrna zůstala neporušená i se sliznicovou šlupkou. Pro uskladnění je důležité, aby se bobule začaly do 12-24 hodin po odtrhnutí zpracovávat mokrou metodou.

Při dalším kroku se káva zbavená dužiny prostřednictvím filtrování ve vodních žlabech selektuje a následně se dostane do fermentačních nádob nebo nádrží. Tam se vrstvy sliznicové pokožky uvolní pomocí kvašení nebo takzvané fermentace tak, aby je bylo možné umýt. Tuto fermentaci způsobují samotné enzymy obsažené v kávě. Podle okolností trvá procedura 12 až 36 hodin. Při procesu je důležitá absolutní čistota všech zařízení a agregátů, protože se zrnko, které bylo vystavené fermentaci příliš dlouho stává„smradlavým zrnkem", které může znehodnotit celou várku kávy.

Po fermentaci se musí káva umýt, aby se odstranily všechny zbytky pergamenového povrchu. Probíhá to v umývacích kanálech nebo nádržích. Potom přichází na řadu sušení. Při sušení se usuší káva na úroveň vlhkosti 12%.

Průběžné skladování

Po zpracování musí být káva uskladněná v meziskladě. V úvahu přichází několik druhů meziskladů: když se praží jednotlivé druhy, skladuje se v sýpce. K ní jsou připojené druhové váhy a míchačky pražené kávy s přímým posunem k balícím strojům pro celá zrna.

Když se směsi praží, je pro každý druh zařízená dostatečná kapacita sýpky. Z těchto sýpek se zrna sypou do balících strojů v případě celých zrn, nebo do zásobníků mlecích strojů.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company